Tanečné divadlo BODIES pozýva tancuchtivé deti a mládež na ZÁPIS do nášho súboru moderného a scénického tanca.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na verejnoprospešné združovanie detí a mládeže vo veku od 4 do 25 rokov a na rozvíjanie ich talentov v oblasti umenia a všeobecnej pohybovej prípravy – tanec, gymnastika, čiastočne aj divadlo a divadelný pohyb. Vytvárame priestor pre túto voľnočasovú aktivitu, aby okrem využívania svojich daností, zažívali aj spoločenstvo, v ktorom sa učíme kolektívnemu mysleniu, rozvíjame fantáziu, kreativitu, empatiu a povzbudzujeme k húževnatosti a vytrvalosti.

Zápis v školskom roku 2023/2024 sa uskutoční:

1.etapa – 4.-8.9.2023 – denne v čase od 16 – 18hod. na adrese: Nám.sv.Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš

2.etapa – po presťahovaní sa do Prešova, pravdepodobne v mesiaci október alebo november 2023