TRÉNINGY v školskom roku 2019/2020

Pondelok
15.00 – 16.45 = B
17.00 – 19.45 = A

Utorok
15.00 – 16.45 = C
17.00 – 18.45 = D

Streda
15.30 – 17.15 = A
17.30 – 19.00 = E

Štvrtok
15.00 – 16.45 = B
17.00 – 18.45 = D

Piatok
15.00 – 16.45 = C
17.00 – 18.45 = E
Vekové kategórie:

A – mládež nad 15 rokov (rok narodenia 2004, 2003…)
B – 12–14 rokov (rok narodenia 2005 – 2007)
C – 9–11 rokov (rok narodenia 2008 –2010)
D – 7–8 rokov (rok narodenia 2011,2012)
E – 5–6 rokov (rok narodenia 2013,2014)