História Tanečného divadla BODIES

Tanečné divadlo Bodies je tanečný súbor moderného a scénického tanca pôsobiaci od roku 1991.
V roku 2001 sa súbor stal samostatným občianskym združením, ktorého cieľom je vytvárať mimoškolskú aktivitu slúžiacu na rozvoj a podporu talentov
v oblasti pohybovej kultúry. V súčasnosti súbor navštevuje cca 80 tanečníkov vo veku od 4 do 25 rokov, ktorí trénujú v 6 vekových skupinách.

Tanečné divadlo vzniklo vo februári 1991 ako tanečná skupina Bodies, ktorú po prvom konkurze navštevovalo cca 12 mladých ľudí, ktorí sa potrebovali niekde realizovať.
Zakladateľkou tejto skupiny bola vtedy 16-ročná Henrieta Kozmová, ktorá sa v tom čase venovala spoločenskému tancu. Prvé tréningy tanečníci absolvovali v telocvični vo Veľkom Šariši,
ktorú mali od mesta k dispozícií. Po cca 10 mesiacoch a prvých vystúpeniach bola Bodies-u ponúknutá tanečná sála v Odborovom dome kultúry v Prešove.
Od septembra 1991 Bodies začal reprezentovať mesto Prešov.

Štýl tanca a pohybu sa v tanečnej skupine Bodies pomaly formoval a takmer po 2 rokoch ich pôsobenia na tanečnom poli sa súbor začal solídne venovať technikám klasického, moderného a jazzového tanca.
Trénerka sa spolu so svojimi tanečníkmi pravidelne zúčastňovala rôznych ponúkaných tanečných workshopov v rámci Slovenska a Čiech, na ktorých vyučovali slovenskí i zahraniční pedagógovia.
Takto sa postupne vypracovali na súbor, ktorý do dnešných dní prezentuje práve túto menej poznanú, ale zároveň prekrásnu formu tanca.

V roku 1992 tanečníci zvládli odtancovať už aj vlastný celovečerný program pod názvom Verdikt, v ktorom ponúkli širokej mladej verejnosti svoju doterajšiu tvorbu spestrenú aj divadelnými scénkami.
Práve tento program spôsobil u mladých ľudí túžbu tancovať a patriť do našej skupiny. V septembri roku 1992 sa trénerka rozhodla začať venovať aj deťom.
Bol to čas kedy súbor začal zväčšovať svoju základňu. Tanečné divadlo Bodies začalo trénovať v 2 vekových skupinách…

Povzbudení úspechom prvého programu sa v roku 1993 tanečníci rozhodli pripraviť ďalší tanečný program, ktorý by tentokrát mal zmysluplnú myšlienku.
Program sa niesol pod názvom Okom nesmrteľným a bol to príbeh chlapca, ktorý aj napriek veľkej láske svojho dievčaťa nevládal odolať pokušeniam a zlej spoločnosti.
Aj keď život chlapca končí tragicky, celý príbeh hovoril o nádeji na lepší život. Aj tento program sa vpísal do povedomia prešovských milovníkov tanca a pre tanečnú skupinu Bodies
znamenal povzbudenie pracovať v tejto oblasti tanca aj naďalej. V roku 1995 Tanečná skupina Bodies začala oficiálne fungovať pod názvom Tanečné divadlo Bodies.

V ďalších rokoch sa Bodies rozrástal, pribúdalo viac detí v nižších vekových kategóriách. Stal sa členom Slovenskej tanečnej organizácie IDO, bolo to niečo nové, nepoznané.
Vytvárali sa nové podujatia, nové podmienky pre účasť v tanečných súťažiach. Bohužiaľ sa práve v tejto organizácií pomaly, ale výrazne začal presadzovať tanečný štýl disko a hip-hop
a tak amatérsky scénický tanec na Slovensku začal upadať. Nás táto situácia neprimäla k tomu, aby sme zmenili štýl, ktorý nám bol srdcu najbližší. Možnosti súťaží sa na istú dobu
obmedzili, ale Bodies pracoval na sebe a na svojich choreografiách a celovečerných programoch aj naďalej.

V roku 2002 vzniklo na Slovensku nové tanečné združenie „Slovenský zväz moderného a módneho tanca (SZMT)“, ktorý opäť otvoril nové očakávané možnosti v tanečnom svete.
Aj TD Bodies sa tejto zmene potešilo a horlivo sa prezentovalo práve na súťažiach a festivaloch organizovaných týmto združením. Po 2 rokoch existencie SZMT, Tanečné divadlo Bodies
získalo veľmi veľa vzácnych ocenení a takouto formou sa pozitívne zapísalo do povedomia širokého okruhu milovníkov tanca. Titul Majster Európy, kategória scénické chor., vek.kat.juniori
z roku 2004 nás utvrdil v tom, že svoju prácu na tanečnom poli robíme kvalitne a tento úspech nás taktiež povzbudil k ďalšej práci a zdokonaľovaní sa.

Tanečné divadlo Bodies od samotného vzniku sa snažilo a snaží (napriek neustálym zmenám vo svete tanca na slovenskom poli) vytvárať priestor pre možnosť zdokonaľovania sa v oblasti
moderného a scénického tanca, a preto každým rokom vznikajú nové choreografie, ktorými chceme poukázať na neustály rozvoj a napredovanie nášho súboru. Verím, že všetky naše
celovečerné programy (1992 - Verdikt, 1993 - Okom nesmrteľným,1994 - Vailare&Cantare, 1995 – Con fuoco di danza, 1996 - Nespútané kroky, 1997- Žobráčka, 2001- Spútaní tancom,
2003 - Keď sa povie tanec, 2006 - Objatie tanca, 2009 - Chuť tanca, 2011 - Viac ako tanec (oslava 20.výročia súboru), 2014 - Žobráčka (obnovený projekt z roku 1997), 2016 - Oslavujeme 25 rokov,
2018 - Human (poľsko-slovenská tanečná show), 2018 - Emócie, 2022 - Dotyky (oslava 30.výročia súboru)
+ muzikálové projekty 2010 - Farár z (M)Arsu), 2012 - Volajte ma Megi, 2015 - Príbeh z Tammiru, 2018 - Legenda o zakliatom meste,
priniesli pozitívne posolstvo o spojení hudby a pohybu cez, ktoré je možné vyrozprávať nejeden príbeh, či prežiť nejednu emóciu.

Tanečné divadlo Bodies po 17- rokoch zmenilo svoje pôsobisko a celý súbor sa presťahoval do priestorov CVČ vo Veľkom Šariši, kde nám bola ponúknutá vlastná tanečná sála.
Od septembra 2008 sme pracovali a reprezentovali mesto Veľký Šariš. Naša základňa sa rozrástla o deti a mládež predovšetkým z tohto mesta i okolitých obcí.

Tanečné divadlo za 30 rokov svojej existencie dokázalo splniť a stále plní svoje poslanie – šíri krásu tanečného pohybu, vytvára priestor pre možnosť realizácie detí a mládeže
a tak obmedzuje rast zločinu a kriminality v našej spoločnosti. Taktiež verím, že aj napriek zložitým problémom, ktorým niekedy musí čeliť,
sa tento súbor bude naďalej zdokonaľovať , rozrastať a ponúkať krásu tanečného umenia.

V súbore sa vystriedalo cca 450 tanečníkov, vytvorilo cca 200 choreografií, 17 celovečerných programov, 4 muzikálové projekty, získalo nespočetné množstvo uznaní a ocenení.

**...tancujeme s láskou pre Lásku ...**