História tanečného divadla BODIES

Tanečné divadlo Bodies je tanečný súbor moderného a scénického tanca pôsobiaci od roku 1991. V roku 2001 sa súbor stal samostatným občianskym združením, ktorého cieľom je vytvárať mimoškolskú aktivitu slúžiacu na rozvoj a podporu talentov v oblasti pohybovej kultúry. V súčasnosti súbor navštevuje cca 50 tanečníkov vo veku od 5 do 25 rokov, ktorí trénujú v 4 vekových kategóriách.

Tanečné divadlo vzniklo vo februári 1991 ako tanečná skupina Bodies, ktorú po I.konkurze navštevovalo cca 12 mladých ľudí, ktorí sa potrebovali niekde realizovať. Zakladateľkou tejto skupiny bola vtedy 16-ročná Henrieta Kozmová, ktorá sa v tom čase venovala spoločenskému tancu. Prvé tréningy tanečníci absolvovali v telocvični vo Veľkom Šariši, ktorú mali od mesta k dispozícií. Po cca 10 mesiacoch a prvých vystúpeniach bola Bodies-u ponúknutá tanečná sála v Odborovom dome kultúry v Prešove. Od septembra 1991 Bodies začal prezentovať mesto Prešov.

Štýl tanca a pohybu sa v tanečnej skupine Bodies pomaly formoval a takmer po 2 rokoch ich pôsobenia na tanečnom poli, sa súbor začal solídne venovať technikám klasického, moderného a jazzového tanca. Trénerka sa spolu so svojimi tanečníkmi pravidelne zúčastňovala rôznych ponúkaných tanečných workshopov v rámci Slovenska a Čiech, na ktorých vyučovali slovenskí i zahraniční pedagógovia. Takto sa postupne vypracovali na súbor, ktorý do dnešných dní prezentuje práve túto menej poznanú, ale zároveň prekrásnu formu tanca.

V roku 1992 tanečníci zvládli odtancovať už aj vlastný celovečerný program pod názvom Verdikt, v ktorom ponúkli širokej mladej verejnosti svoju doterajšiu tvorbu spestrenú aj divadelnými scénkami. Práve tento program spôsobil u mladých ľudí túžbu tancovať a patriť do našej skupiny. V septembri roku 1992 sa trénerka rozhodla začať venovať aj deťom. Bol to čas kedy súbor začal zväčšovať svoju základňu. Tanečné divadlo Bodies začalo trénovať v 2 vekových skupinách…

Povzbudení úspechom prvého programu sa v roku 1993 tanečníci rozhodli pripraviť ďalší tanečný program, ktorý by tentokrát mal zmysluplnú myšlienku… Program sa niesol pod názvom Okom nesmrteľným a bol to príbeh chlapca, ktorý aj napriek veľkej láske svojho dievčaťa nevládal odolať pokušeniam a zlej spoločnosti. Aj keď život chlapca končí tragicky, celý príbeh hovoril o nádeji na lepší život. Aj tento program sa vpísal do povedomia prešovských milovníkov tanca a pre tanečnú skupinu Bodies znamenal povzbudenie pracovať v tejto oblasti tanca aj naďalej. V roku 1995 Tanečná skupina Bodies začala oficiálne fungovať pod názvom Tanečné divadlo Bodies.

V ďalších rokoch sa Bodies rozrástal, pribúdalo viac detí v nižších vekových kategóriách. S radosťou sme prijali ponúkanú možnosť stať sa členmi Slovenskej tanečnej organizácie IDO, bolo to niečo nové, nepoznané. Vytvárali sa nové podujatia, nové podmienky pre účasť v tanečných súťažiach. Bohužiaľ sa práve v tejto organizácií pomaly, ale isto začal presadzovať tanečný štýl disko a hip-hop a tak amatérsky scénický tanec na Slovensku začal upadať. Nás táto situácia neprimäla k tomu, aby sme zmenili štýl, ktorý nám bol srdcu najbližší. Možnosti súťaží sa na istú dobu obmedzili, ale Bodies pracoval na sebe a na svojich choreografiách a celovečerných programoch aj naďalej.

Asi v roku 2002 sa na Slovensku objavilo nové tanečné združenie „Slovenský zväz moderného a módneho tanca (SZMT)“, ktorý opäť otvoril nové očakávané možnosti v tanečnom svete. Aj náš súbor sa tejto zmene potešil a horlivo sa prezentoval práve na súťažiach a festivaloch organizovaných týmto združením. Po 2 rokoch existencie SZMT, Tanečné divadlo Bodies získalo veľmi veľa vzácnych ocenení a takouto formou sa pozitívne zapísalo do povedomia širokého okruhu milovníkov tanca. Titul Majster Európy, kategória scénické chor., vek.kat.juniori z roku 2004 nás utvrdil v tom, že svoju prácu na tanečnom poli robíme kvalitne a tento úspech nás taktiež povzbudil k ďalšej práci a zdokonaľovaní sa.

Bohužiaľ aj táto tanečná organizácia skončila svoju existenciu priskoro a tak sme sa opäť museli snažiť prekonať toto obdobie bez možnosti súťaží a početnejších vystúpení.

Tanečné divadlo Bodies od samotného vzniku sa snažilo a snaží (napriek neustálym zmenám vo svete tanca na slovenskom poli) vytvárať priestor pre možnosť zdokonaľovania sa v oblasti moderného a scénického tanca, a preto každým rokom vznikajú nové choreografie, ktorými chceme poukázať na neustály rozvoj a napredovanie nášho súboru. Verím, že všetky naše celovečerné programy (1992-Verdikt, 1993-Okom nesmrteľným,1994-Vailare&Cantare, 1995 – Con fuoco di danza, 1996-Nespútané kroky, 1997– Žobráčka, 2001– Spútaní tancom, 2003-Keď sa povie tanec, 2006-Objatie tanca, 2009-Chuť tanca, 2010-muzikál Farár z (M)Arsu) priniesli pozitívne posolstvo o spojení hudby a pohybu, cez, ktoré je možné vyrozprávať nejeden príbeh, či prežiť nejednu emóciu.

Tanečné divadlo Bodies po 17– rokoch zmenilo svoje pôsobisko a celý súbor sa presťahoval do priestorov CVČ vo Veľkom Šariši, kde nám bola ponúknutá vlastná tanečná sála. Teda od septembra 2008 pracujeme a reprezentujeme mesto Veľký Šariš. Bola to veľká zmena, ktorá priniesla svoje negatíva, ale predovšetkým pozitíva. V tomto čase k nám pribudli deti a mládež predovšetkým z tohto mesta i okolitých obcí. Trénujeme v 4 vekových kategóriách, každá po 4 hod. týždenne. Najnovším projektom v spolupráci s farským, mestským úradom a dobrovoľníkmi z V.Šariša, je muzikál Farár z Marsu, do ktorého sme boli prizvaní a tak vytvárame tanečnú a choreografickú časť tohto diela.

Verím, že Tanečné divadlo za takmer 20– rokov existencie dokázalo splniť svoje poslanie – šíriť krásu tanečného pohybu, vytvárať priestor pre možnosť realizácie detí a mládeže a tak obmedziť rast zločinu a kriminality v našej spoločnosti. Taktiež verím, že sa tento súbor bude naďalej zdokonaľovať , rozrastať a ponúkať krásu tanečného umenia.

V súbore sa vystriedalo cca 250 tanečníkov, vytvorilo cca 80 choreografií, 11 celovečerných programov, získalo nespočetné množstvo uznaní a ocenení.