ARTSCENA DANCE
15.6.2019 sme sa absolvovali súťaž, ktorú organizovalo Súkromné tanečné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove. Išlo o 2.ročník súťaže pod názvom ARTSCENA DANCE, a našou konkurenciou boli zväčša ZUŠ-ky z Prešova, Sabinova a okolia. Tanečných kategórií bolo viacero – delili sa podľa tanečného žánru, podľa počtu tanečníkov i podľa veku. Tanečné divadlo Bodies sa na tejto súťaži prezentovalo s 11 choreografiami a na naše potešenie sme získali 8×1.miesto, 2×2.miesto a 1×3.miesto. Čo nás prekvapilo a potešilo ešte viac boli ďalšie dve ocenenia navyše a to cena poroty za najlepší dievčenský tanečný výkon, túto cenu si prevzala naša skvelá tanečníčka Annamária Závodská a taktiež cena poroty za tvorivosť v tanečnom umení pre trénerku a choreografku TD Bodies.
INTERMEDIA
Po spomínanej súťaži sme na druhý deň, .t.j. v nedeľu 16.6.2019 cestovali autobusom do Krosna na súťaž organizovanú Regionálnym kultúrnym strediskom. Bola to úplne iná súťaž ako v Prešove, čo sa týka žánru bola otvorená pre moderný tanec, ale inak viac nešpecifikovaná. Napriek veľmi silnej konkurencii sme vybojovali 1×3.miesto s detskou choreografiou NA HLADINE a získali si srdcia porotcov s našou mládežníckou choreografiou KUKUŠKA, za ktorú sme získali cenu poroty. 

IMG_20190615_150906 IMG_20190625_165903 IMG_20190616_164236