Naši tanečníci sa aj tento rok zúčastnili tanečnej súťaže v Bardejove, ktorá nesie názov AFC Dance Cup. Predstavili sme sa tam so šiestimi choreografiami – Dúha, My Pink Friends, Mandarínky, Strom, Dvere do srdca a Babinec, z čoho mali až štyri premiéru. Súťaž dopadla pre naše tanečné divadlo naozaj úspešne, obsadili sme 3 druhé miesta a 2 prvé.

dúha5 MyPinFriends3 DvereDoSrdca3 Strom3 babinec4

Dúha 1. miesto Scénické choreografie DVK2
My pink friends 2. miesto Open Dance DVK2
Dvere do srdca 2. miesto Open Dance JVK
Strom 1. miesto Scénické choreografie HVK
Babinec 2. miesto Open Dance choreografie HVK


FOTOGRAFIE ZO SÚŤAŽE